Rijksmuseum Twenthe, Enschede NL  (ENG / Dutch)
Met De Melkbrouwerij, De Melktapperij, Erfgoed Bossem
2023, Koe en Landschap / Cow and Landscape with farms in Twente and Salland

This is a part of Rural School of Economics and this show is a part of Terra Libera by Rijksmuseum Twenthe - curated by Josien Beltman - and soon the project details in English will be online - as well.
-
De koe in het weiland is een nationaal cliché. Het is een beeld dat in Nederland al eeuwenlang meegaat en niet aan verandering onderhevig lijkt. Maar niets is minder waar.
Zeker in de afgelopen decennia is het uiterlijk van de koe, het veevoer en daarmee samenhangend het landschap rondom de koe, sterk veranderd. In het kader van Van wie is het (platte)land? heeft Wapke Feenstra samen met drie boerenbedrijven uit Twente en Salland verkend hoe deze veranderingen eruit zien en welke waarden daaraan ten grondslag liggen.
De verkenningen, die hebben geresulteerd in de installatie Koe en Landschap, zijn tot stand gekomen in co-creatie met De Melkbrouwerij, De Melktapperij, Erfgoed Bossem en andere betrokkenen. Ze bestaan onder andere uit getekende grassen en kruiden, plattegronden van erven en foto’s uit persoonlijke archieven. Terugkerende vragen binnen het project zijn ‘hoe ziet je beste koe eruit, vroeger en nu’, ‘wat groeit er in de wei’, ‘wat kunnen we leren van het verleden’ en ‘hoe zal de toekomst van de koe en het landschap eruit zien’.

 
foto door Lotte Stekelenburg
foto door Lotte Stekelenburg
foto door Lotte Stekelenburg
foto door Lotte Stekelenburg
foto door Lotte Stekelenburg
foto door Lotte Stekelenburg
foto door Lotte Stekelenburg