FLACC Genk, Belgian Limburg  (ENG / NL)
exploring the Limburg landscape by following the movements of land-based products
2010, Moving Landscape dinners and presentations in 2010-11

At the invitation of artistsí atelier FLACC (Ronald van de Sompel, artistic director 2009), Wapke Feenstra developed a project on changed and changing landscape in the Belgian province of Limburg. The Genk coal mines were shut down some time ago and the slack is now overgrown with grass and trees. Further on in the Limburg Landscape people grow apples and potatoes, keep sheep, and extract raw materials like gravel and sand. Feenstra decided to map out the processing and transport of this primary industry.
In September 2009 the project was presented at a preparation day in FLACC. The participants Ė owners and workers from the businesses in question Ė were introduced to one another and samples of the products from the different locations were displayed. A meal made from local products was served, consisting of stew from the lamb of the local shepherd, chips from the harvest of the potato farmer and apple sauce from apples grown in the local orchard.
In 2010 Feenstra intends to follow certain processes at first hand, such as potato planting, sand dredging, gravel extraction and pollination. She will travel with the sand, gravel and agricultural transports from six locations including a gravel extraction company on the Meuse, the Kempen heath reserve and a potato field in Riemst. She will take photos to document the people and the way the land is worked. She will also follow the local Limburg products to their final destinations where they are processed and sold. To round it off, she will interview a geologist on the changes that the local landscape has undergone through the course of history. Feenstra will publish her findings in 2011.
In 2010 regular newsletters will appear about Moving Landscape. To sign up click the link of FLACC.


NL
Bewegend Landschap verkenning van het Limburgse landschap, door het volgen van de bewegingen van grondgebonden produkten

Op uitnodiging van FLACC (Werkplaats voor Beeldende Kunstenaars, Ronald van de Sompel, artistiek directeur 2009) ontwikkelde Wapke Feenstra voor het Belgische Limburg een project waarin het verander(en)de landschap centraal staat. In Genk zijn de kolenmijnen dicht en is de kolengruis nu begroeid met gras of bomen. Verderop in het Limburgse Landschap worden appelen en aardappelen verbouwd, schapen gehouden en grondstoffen als grind en zand gewonnen. Feenstra besloot om de bewerking en het transport van deze primaire industrie te volgen.
In september 2009 vond er in het FLACC een voorbereidende dag plaats, waar het project werd gepresenteerd. De deelnemers, eigenaren en werknemers van de betreffende bedrijven, werden er aan elkaar voorgesteld terwijl er produktmonsters van de verschillende locaties werden getoond. Daarnaast werd er een maaltijd geserveerd van lokale produkten: lamstoofvlees van de kudde van de herder, frites van de aardappelboer en appelmoes uit de lokale boomgaard.
In het jaar 2010 zal Feenstra de verrichtingen zoals aardappelen poten, zand zuigen, grind winnen en bloesem bestuiven volgen. Ze zal meerijden met de zand-, grind- en agrarische transporten vanuit 6 locaties. Deze locaties zijn onder meer een grindwinningbedrijf aan de Maas, de Kempener heidegrond en een aardappelveld in Riemst. Door middel van foto`s documenteert ze de mensen en de bewerkingen van het land. Tevens volgt ze waar de lokale Limburgse produkten uiteindelijk terecht komen voor bewerking en afzet. Daarnaast interviewt Feenstra een geoloog over de veranderingen die het plaatselijke landschap in de loop van de geschiedenis heeft ondergaan. Haar bevindingen maakt Feenstra openbaar in 2011.
In 2010 verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief over Bewegend Landschap. Schrijf in via FLACC.