Connections
The Best Place/De Beste Plek
projects & works
Culture Soil Drillings
Hands-On

shows & archive
The Best Place/De Beste Plek

texts
Pietsie Feenstra
`The Best Place`
`Landmarks`
`Art that reworks the landscape`

related link
book design DBP

 
The Best Place/De Beste Plek  (ENG / NL)
roaming the cultural ground of the rural east in the Netherlands

Access: a travelbook

The book describes a quest in the Municipally of Hardenberg in the rural east of the Netherlands. Wapke Feenstra has visited, from July 27 untill August 22, 2007, fourteen locations which locals nominated as The Best Place and has marked them with her text cart. She listens to the stories of the people she meets and takes soil examples. Meantime Antje Schiffers (myvillages.org) paints the homes of the local farmers in return for video footage of the farming activities.

Text and foto`s mainly by Wapke Feenstra, design: Arienne Boelens Office, essay on cultural heritage and conceptual art: Pietsie Feenstra.
Dutch/English, soft cover, 270 pages, 13,5 x 19,5 cm, ISBN/EAN: 978-90-8690-144-9, retail price 24,95 euro - Publisher: Veenman Publishers Rotterdam. From 2011 distributed over Jap Sam Books - info [a] japsambooks.nl .NL
Het boek beschrijft een tocht naar De Beste Plek in de gemeente Hardenberg. Wapke Feenstra bezocht - na een oproep - de eerste veertien plekken die door bewoners zijn aangemeld als De Beste Plek. In het boek komt elke bezochte plek aan bod. Het begint met een grondboring, een verslag over toen en nu en toont een fotoverslag van De Beste Plek.
Het boek gaat op micro niveau over een landelijk gebied en fungeert daar als een reisboek. Op macro niveau plaatst De Beste Plek zich in het debat over het ritualiseren van cultuur en de vaak vergeten relatie met de grond. Ook wordt het aura van de kunstenaar en de fotografie in een theoretisch kader gezet. Het boek heeft Engelse vertalingen. Zie ook project/exhibition De Beste Plek.