Connections
wssohwte?
projects & works
Retouched Wood
Spot 2001

related links
www.wssohwte.net
wssohwte - vd Vall
wssohwte - Engelen

 
wssohwte?  (ENG / NL)
a triple show in two white cubes and on the World Wide Web
2001, TENT., Rotterdam (NL), Galleri F15, Moss (NO), and the WWW

Projectwebsite: wssohwte?

On the basis of the rhetorical question ‘Who says seeing only happens with the eyes?’ Wapke initiated a triple show. In two white cubes – one in the countryside around Moss and one in the city of Rotterdam – and on the third location of the World Wide Web. Works by Paul Devens, Wapke Feenstra, Zeger Reyers, Toril Rygh, Anne Lise Stenseth and Martin Walde were shown. Feenstra selected these artists for their attempts to link the physical and mental space in their work.

The exhibition emphasized the valuable experience of looking at contemporary art in a space which was built specifically for this purpose. Anne Lise Stenseth (NO) exhibited a video installation of a woman taking care of birds. Paul Devens (NL) stylized daily movements or altered them by way of mechanical interventions. Toril Rygh (NO) visualized and shed light upon our insides. Martin Walde (AT) destabilized our first impressions by using air and movement. Wapke showed how worthless residues have their own idiosyncratic beauty. During the opening on August 16th in TENT. Zeger Reyers (NL) cooked a chair overgrown with mussels, after which the art was consumed by the visitors.

Essays by Renée van der Vall, Maaike Engelen, Sandra Fauconnier and Domeniek Ruyters described the mental space of ‘wssohwte?’. Their essays concerned specific questions that arose in making this show. They wrote their text after having seen ‘wssohwte?’ in TENT.

The second exhibition, containing works by the same artists, opened November 24th at Galleri F15 in Moss, Norway. Essays by Norwegian art critics and invited visitors – chosen by the staff of F15 – were written in January 2002.

Please click on the related link, read the Dutch and the Norwegian essays, see the works of the six artists involved and enjoy the website designed by Ariënne Boelens.

NL
‘Wie zegt dat je alleen kunt zien met je ogen?’ was de retorische kernvraag van de tentoonstelling die Wapke organiseerde op drie plekken: in twee ‘white cubes’ – een in de landelijke omgeving rond Moss en een in de stad Rotterdam – en op het internet. Paul Devens, Wapke Feenstra, Zeger Reyers, Toril Rygh, Anne Lise Stenseth en Martin Walde toonden werk. Feenstra selecteerde deze mensen vanwege hun pogingen om de fysieke en de mentale ruimte in hun werk samen te brengen.

De tentoonstelling benadrukte de waardevolle ervaring van kijken naar hedendaage kunst in een ruimte die daar speciaal voor gemaakt is. Anne Lise Stenseth (NO) toonde een video-installatie van een vrouw die vogels verzorgt. Paul Devens (NL) stileerde dagelijkse bewegingen of veranderde deze door mechanische interventies. Toril Rygh (NO) visualiseerde en belichtte ons binnenste. Martin Walde (AT) ontwrichtte onze eerste indrukken door lucht en beweging in te zetten. Wapke liet zien hoe waardeloze restmaterialen toch schoonheid blijken te bezitten. Tijdens de opening op 16 augustus in TENT. bereidde Zeger Reyers (NL) een stoel begroeid met mosselen, waarna het kunstobject verorberd werd door bezoekers.

Essays door Renée van der Vall, Maaike Engelen, Sandra Fauconnier en Domeniek Ruyters beschreven de mentale ruimte van ‘wssohwte?’. Hun essays belichtten specifieke vragen die opkwamen tijdens het maken van de expositie. Ze schreven hun tekst nadat ze de show ‘wssohwte?’ in TENT. gezien hadden.

De tweede tentoonstelling met werk van dezelfde kunstenaars opende op 24 november in Galleri F15 in Moss, Noorwegen. Noorse kunstcritici en uitgenodigde bezoekers – gekozen door de medewerkers van F15 – schreven essays over de show in januari 2002.

Via de nevenstaande link zijn de Nederlandse en Noorse essays te lezen en de werken van de zes kunstenaars te bekijken. De site is ontworpen door Ariënne Boelens.


 
Tent., Rotterdam

Galleri F15, Moss, Norway