Connections
?Wat wordt het weer?
shows & archive
NewCanvas©2004

text
Erik Hagoort

related link
Antenne TV

 
?Wat wordt het weer?  (ENG / NL)
wall painting (50 by 5 metres) and LED-thermometer (27,4 metres)
2003, hospital of prison PI Haaglanden, Scheveningen, NL

In 2002 the Dutch Government Buildings Agency commissioned a communicative work on both walls of the courtyard of the only penitentiary hospital in the Netherlands. The location consists of a courtyard with a wall 50 metres long and 5 metres tall on one side, and the façade of the hospital on the other side. The location is used by warders, medical staff and recovering inmates to get a breath of fresh air. A number of inmates who are confined to their beds look out on the concrete wall of the courtyard. The text ‘?What will the weather be like?’ has been applied to this wall.

The text ‘?What will the weather be like?’ has been applied over the whole 50 metres of the concrete wall. The colour of the letters changes as you walk past them. Walking along the wall the letters are green, but as the letters recede into the distance the colour changes from azure through deep purple to brown. This effect is caused by the special kind of paint Wapke used (Autobase SEC 5673).

The total wall has something fragile about it. If you look closely you can see that a layer of foliage has been painted over the entire surface. This layer is composed of two kinds of latex which react in different ways to moisture. The paint in the background becomes darker under the influence of moisture. The wetter the weather, the less visible the shadow of the trees becomes.

A 20-metres-long thermometer has been fixed at a height of 6 metres to the opposite wall of the courtyard with LED fittings. The outside temperature determines where the thermometer changes colour. When the temperature is zero, the thermometer is only blue and red. The thermometer is clearly visible from the offices opposite, in the restaurant and from other points of the site, and serves to signpost the hospital.

Since 2003 ‘?What will the weather be like?’ can be seen in the open air courtyard of the Netherlands’ only prison hospital. Let’s hope you never see this work in real. It is one of the best protected artworks in the Netherlands and needs representations to communicate outside the prison walls. And this is in contradiction with the intentions of the work.

How did the weather issue come up? It was difficult to create a communicative work for a place where communication is undesirable. It is a place where no relevant information at all is allowed to enter and where mobile telephones are taboo. The lack of communication, and the minimal contact with other areas, is the punishment. The surroundings are attuned to that punishment. The application of a work of art to such a setting easily becomes ironical. All the same, old chestnuts like beauty and catharsis seem to be a challenge right here. Wapke: “I will only include beauty if there is also some form of interactive visual communication.” The courtyard is the only physical contact that the inmates have with the world outside the hospital. It is the place where they can experience what the weather is like. “And if you are not allowed to talk about anything, in the Netherlands we talk about the weather.”

NL
In 2002 gaf de RGD (Rijksgebouwendienst) de opdracht om een communicatief werk te maken op beide muren van de binnenplaats van het enige penitentiaire ziekenhuis in Nederland. De locatie bestaat uit een binnenplaats met aan de ene kant een 50 meter brede muur die 5 meter hoog is en aan de andere kant de gevel van het ziekenhuis. De plek wordt door bewakers, verplegend personeel en herstellende gedetineerden gebruikt om een frisse neus te halen. Vanuit bed kijkt een aantal zieke gedetineerden uit op de betonnen muur van de binnenplaats. Op deze muur is de tekst ‘?Wat wordt het weer?’ aangebracht.

De tekst ‘?Wat wordt het weer?’ is over de gehele breedte van de 50 meter lange betonnen muur aangebracht. De kleur van de letters verandert terwijl je loopt. Lopend langs de muur zijn de letters groen, maar naarmate de letters verder weg zijn verandert de kleur van azuurblauw via dieppaars in bruin. Dit effect wordt veroorzaakt door de verf autobase SEC 5673.

De totale wand heeft iets ijls en wie goed kijkt ziet dat er over het gehele oppervlak een bladerdek is geschilderd. Het bladerdek bestaat uit twee soorten latex die elk op eigen wijze op vocht reageren. De verf van de achtergrond heeft de eigenschap dat zij donkerder is onder invloed van vocht. Naarmate het weer natter is, is de schaduw van de bomen minder zichtbaar.

Op de tegenoverliggende wand van de binnenplaats is met LED armaturen, op 6 meter hoogte, een 20 meter lange thermometer aangebracht. De buitentemperatuur bepaalt waar de thermometer verkleurt. Bij nul graden is de thermometer uitsluitend blauw en rood. In de tegenoverliggende kantoren, in het restaurant en elders op het terrein, is de thermometer ook goed zichtbaar en markeert hij het ziekenhuis.

‘?Wat wordt het weer?’ is sinds 2003 te zien op de luchtplaats van het enige gevangenisziekenhuis in Nederland. Laten we hopen dat u dit werk nooit tegenkomt. Het is één van de best beschermde kunstwerken in Nederland en kan alleen via representaties buiten de gevangenismuren communiceren. En dat is in tegenspraak met de uitgangspunten van het werk.

Hoe kwam het weer hier ter sprake? Het bleek een lastige opdracht om een communicatief werk te maken voor een plaats waar communicatie ongewenst is. Het is een plek waar geen enkele relevante informatie mag binnenkomen en mobiele telefoons niet gewenst zijn. Het gebrek aan communicatie en het slechts minimaal in contact staan met andere ruimtes is juist de straf. Het verblijf is gericht op die straf. Een kunsttoepassing op zo’n plek wordt al snel ironie. Toch lijken klassiekers als schoonheid en catharsis juist hier een uitdaging. Wapke: “Ik wil schoonheid uitsluitend inpassen als er ook sprake is van interactieve visuele communicatie.” De luchtplaats is voor de gedetineerden het enige zintuiglijke contact met de wereld buiten het ziekenhuis. Het is de plek waar ze kunnen ervaren wat voor weer het is. “En als je het over niks mag hebben dan hebben wij het in Nederland over het weer.”