Connections
Voortuin Lekkum 1990-2004
text
`Reuze Grond`

 
Voortuin Lekkum 1990-2004   (ENG / NL)
14 years on a ribbon
2004, Garden Route, a cycle route running through Lekkum and Wyns, NL

A front garden in the village of Lekkum was the starting point for the project ‘Voortuin Lekkum 1990-2004’ (Lekkum front garden 1990-2004). The garden was fenced off; a ribbon was fixed to temporary poles around it. The garden had been the property of the occupants since 1990; at the time of the project they had been living there for 14 years. For this work of art, everything they had ever planted in their garden was traced and indexed by means of photographs and stories. To bring this picture of the garden to life, the names of the plants were embroidered and painted on the ribbon round the garden.

This work formed part of the ‘Garden Route’, a cycle route about 15 kilometres long that ran from the city of Leeuwarden through the small village of Wyns. Nine artists created works of art in gardens along the route, and on two weekends one could cycle the route and view the works.
The project information of ‘Lekkum front garden’ included an explanation of the colour and letter codes of the ribbon: bright green for what was there at the moment, ochre-green for what was (usually) underground and purple for what had once been there. The weeds were not painted but embroidered.

NL
Voor deze voortuin in Lekkum werd een afzetting gemaakt. Rondom de tuin werd een stoffen lint bevestigd aan tijdelijke steekpalen. De tuin was sinds 1990 eigendom van de bewoners; ten tijde van het project woonden ze hier 14 jaar. Voor dit kunstwerk werd alle begroeiing die hier ooit door hen was geplant via foto’s en verhalen herleid en geïndexeerd. Om dit tuinbeeld tot leven te roepen werden de namen van de beplanting geborduurd en geschilderd op het lint waarmee de tuin werd omlijst.

Dit werk was onderdeel van de ‘Tuintjesroute’, een fietsroute van ongeveer vijftien kilometer die van Leeuwarden over Wyns liep. Aan deze route hadden negen kunstenaars in bestaande tuinen kunstwerken gemaakt. Gedurende twee weekeinden kon de route worden gefietst. Bij de informatie over ‘Voortuin Lekkum’ werd onder andere uitleg gegeven over de kleur en lettercodes van het afzetlint: fris groen voor wat er toen stond, okergroen voor wat (meestal) onder de grond stond en paars voor wat er ooit groeide. De onkruidsoorten werden niet geschilderd maar geborduurd.


 
the names of the plants were embroidered and painted on the ribbon
this front garden in Lekkum was fenced off
the names of the plants were embroidered and painted on the ribbon
ribbon made by Wapke Feenstra