Connections
Fortverkenning met herbarium
related link
De Hollandse Waterlinie

 
Fortverkenning met herbarium  (ENG / NL)
from moment to monument
2001, batteries on the Overeindseweg, Nieuwegein, NL

‘Eight people are standing back to back on what they suspect is the central point of a fortified depository. Each of them has a book under their arm and sets out in a different direction holding a compass. The eight points of the compass are north, northwest, west, southwest, south, southeast, east, and northeast. As they walk they collect at least eight plants, flowers, grasses, etc. These are put between the leaves of a book and dried to form a herbarium.’
In the studio the herbarium was scanned. Together with the comments of the finders, it now forms a green compass star that charts the current condition of this spot.

The website www.dehollandsewaterlinie.nl, where the herbarium navigator originally could be found, was initiated by Jeanne van Heeswijk for her art project ‘Z.T. (Duurzame Versterkingskunst)’, which was part of the exhibition ‘Waterproof’ (summer of 2001), Fort Asperen, NL.

NL
‘Er staan acht mensen met de rug naar elkaar toe op het vermoedelijke middelpunt van een opslagfort. Ze hebben een boek onder de arm en lopen ieder een richting uit met een kompas. De acht richtingen zijn: noord, noordwest, west, zuidwest, zuid, zuidoost, oost en noordoost. Tijdens hun wandeling verzamelen ze minimaal acht planten, bloemen, grassen etc. Deze worden tussen een boek gelegd en gedroogd tot een herbarium.’
Het herbarium is daarna gescand en vormt nu met de opmerkingen die de vinders erbij maakten een groene kompasster die de actuele staat van deze plek in beeld brengt.

De website www.dehollandsewaterlinie.nl, waar de herbarium-navigator oorspronkelijk op stond, was door Jeanne van Heeswijk geïnitieerd voor haar project ‘Z.T. (Duurzame Versterkingskunst)’, binnen het kader van de kunstmanifestatie ‘Waterproof’ (zomer 2001) rond Fort Asperen.