Connections
A house for the community
shows & archive
NewCanvas©2004

text
Erik Luermans

related link
Antenne TV

 
A house for the community  (ENG / NL)
A wall text on ryebread / Een muurtekst over roggebrood
1996, Oud-Beijerland, NL

Architect Victor van Leeuw and artist Jeanne van Heeswijk gave the new town hall of the Dutch city Oud-Beijerland a whole new look by dividing the interior in four natural habitats:
The Polder – green
The Community – red
Cooperation – blue
Culture – orange.

A puzzling and alienating text by Wapke Feenstra is located in the canteen of the town hall. The text is painted on a wall between two large windows in the sitting area, part of the habitat “Cooperation”. While you enjoy your sandwich with a college, the text may subtly disturb you and remind you that working together takes some effort.

His rye-bread is finished. She tells everyone who passes by. He cannot do without his rye-bread and eats a fair slice every morning. He walks around the kitchen, confused, his hands want to fetch something, but remain hanging from his arms in a grabbing position. This image is presented to the children complete with comments. He asks us what has happened. How is it possible that this situation could occur? We give standard replies that we have to rehearse. A real conversation would agitate him.

The other artists and designers that were asked to develop work for specific area’s in the town hall are Maja Zomers, Zeger Reyers, Roy Villevoye, Albert van Westing, Marcel Wanders, Engelen en Engelen, Simon Davies and Paul Cox.

NL
Een huis voor de gemeenschap
Architect Victor van Leeuw en beeldende kunstenaar Jeanne van Heeswijk gaven de nieuwe aanbouw van het gemeentehuis van Oud-Beijerland ook van binnen een nieuw aanzien door het interieur in vier natuurlijke habitats te verdelen:
De Polder – groen
De Gemeenschap – rood
Samenwerken – blauw
Cultuur – oranje.

In de kantine van het gemeentehuis staat een raadselachtige en vervreemdende tekst van Wapke Feenstra op de muur. De tekst is geschilderd tussen twee grote ramen bij de lunchtafeltjes en maakt deel uit van de habitat “Samenwerken”. Terwijl je rustig een boterham met een collega eet, wordt je subtiel door de tekst verontrust en eraan herinnerd dat samenwerken enige inspanning vergt:

Zijn roggebrood is op. Zij vertelt het aan iedereen die voorbijkomt. Hij kan niet zonder roggebrood en eet elke morgen een flink stuk zelfgesneden roggebrood. Hij loopt verdwaasd door de keuken, de handen willen iets pakken, maar blijven in grijpstand aan de armen hangen. Dit beeld wordt aan de kinderen vertoond en voorzien van commentaar. Hij vraagt aan ons wat er is gebeurd. Hoe is het mogenlijk dat deze situatie is ontstaan? Wij geven standaard antwoorden, die we moeten instuderen. Een echt gesprek zou hem onrustig maken.

De andere kunstenaars en vormgevers die gevraagd waren om werk te ontwikkelen voor specifieke ruimtes van het gemeentehuis zijn Maja Zomers, Zeger Reyers, Roy Villevoye, Albert van Westing, Marcel Wanders, Engelen en Engelen, Simon Davies en Paul Cox.

 
Installation view
The work in the publication of 2003