Friday Sessions London  (ENG / NL)
a talk and some thoughts about cityscapes
2006, Public Works, London, UK

“In the ‘Friday Session’, I will focus on the cityscapes and hope to discuss with the audience questions like: What is the space of a cityscape? And why do I stick to making impressions of a location by looking for details that just give a random and subjective trend of a chosen inlet of the space? How can cityscapes be a screen of the location that is communicating the space around us like landscape paintings can do (a genre that tends to narrate our emotional relationship to our environment)?”

NL
“In de ‘Friday Session’ richt ik me op de cityscapes en hoop ik een discussie met het publiek aan te gaan over vragen als: Wat is de ruimte van een cityscape? En waarom blijf ik impressies maken van een plaats door naar details te kijken die slechts een willekeurig en subjectief beeld geven? Hoe kunnen cityscapes de ruimte om ons heen communiceren zoals landschapsschilderijen dat kunnen doen (een genre dat immers verslag doet van onze emotionele relatie met de omgeving)?”