Connections
The Best Place/De Beste Plek
projects & works
Culture Soil Drillings
The Best Place/De Beste Plek

texts
`The Best Place`
Pietsie Feenstra
Paul De Bruyne

related link
DBP and myvillages.org

 
The Best Place/De Beste Plek  (ENG / NL)
Wapke Feenstra explored the rural East of the Netherlands visiting places which locals had nominated as The Best Place. She marks 14 places with a text cart and takes soil samples, pictures and narratives with her.
2007, The Best Place, Hardenberg, NL

In august 2007 Wapke was travelling around with a solar-powered text cart attached to her blue Opel Corsa, and set down at spots that have been identified as the best place by locals. The display signalled The Best Place and marked a temporary space for collecting stories, mappings, photographs of the view and to do a cultural soil drilling. The first metre of soil at all locations Wapke was sent was taken to mark and remind the ground of the meetings at that place at that day. Additionally for the book each spot was analysed historically, focussing on the former use and ownership of the ground.

A call for the Best Place and a journey to The Best Place is metaphorical. The Best Place does not exist, but you can still describe it and visit it. It’s a place where you like to be, where you do things, undertake things, where you make plans and look back. It isn’t always beautiful. But what is beautiful is that many people said immediately that their home, garden or farm is The Best Place. This trip did not take us to private property, because people had to be able to view all the locations – apart from the stables and the homes of the farmers – with the book in their hand. Later, it will become clear how quickly some places change and how others rest for a while in the image from 2007.
The visited places will continue to change, enchant and be left behind. That’s the culture. We took with us the soil of this culture; the first metre of soil at the locations Wapke was sent to is explored in the book. What kind of soil is it? What happened on it? Who lived and worked there?

The publication contains the results of her travelling and the local book launch was on December 1st in the city of Hardenberg. From January 2008 the book is internationally launched by Veenman Publishers, Rotterdam (ISBN/EAN: 978-90-8690-144-9)
The book contains 75% pictures of the acts and views during the quest, has an English summary and also contains images from and information on the Dutch part of “I like being a farmer and I would like to stay one”, which was included in Wapke’s project.

NL
De Beste Plek

De relatie tussen grondgebruik en lokale cultuur wordt in het project De Beste Plek met een oproep, een reis en een reisboek bevraagd en getoond. Het project speelt zich af in Hardenberg; een hoogveengebied met enkele zandruggen langs de Vecht. Het is een boerenstreek met nationaal campingtoerisme. Rijst de vraag: waarom wortelen, nestelen en strijken mensen neer op juist deze plek? Historisch zijn de veenwinning, de latere boerderijen en het ontstaan van wat boerentoerisme op armere zandgrond hier debet aan. Maar ook anno 2007 hecht de inwoner zich aan zijn plaats en ritualiseert zijn cultuur.

AANPAK:
Inwoners worden opgeroepen mee te werken aan een boek. Zij kunnen beeldend kunstenaar Wapke Feenstra naar De Beste Plek sturen en vertellen waar deze plek zich bij uitstek voor leent. De kunstenaar markeert deze plek een dag met een tekstkar. Ze laat de mensen die ze tegenkomt aan het woord en doet een grondboring.
MEI JUNI 2007
OPROEP: flyer huis aan huis, persbericht en oproep per brief aan organisaties en correspondentie over de genomineerde plekken.
JULI AUGUSTUS 2007
DE REIS: De eerst gemelde 14 plekken en 3 boerderijen worden bezocht. De tekstkar duikt her en der op en via de krant en lokale redacties is de kar te volgen.
De reis duurde van 27 juli tot 22 augustus. Het is een reis voor een boek vol inspiratie over het wonen, wortelen, neerstrijken en nestelen. Het toont de omgeving maar vooral waarom mensen juist daar zijn, wonen, leven of werken.

PERSBERICHT UIT JUNI 2007
In het kader van het Kunstprogramma 2007 verschijnt een kunstboek over de gemeente Hardenberg en dat boek mag u mee samenstellen. Deze zomer rijdt kunstenaar Wapke Feenstra vier weken - van 27 juli tot en met 24 augustus - rond met een tekstkar genaamd “De Beste Plek”. U kunt Wapke overal tegenkomen. Wapke is zodoende altijd op de beste plek en gaat daar foto’s maken, verhalen schrijven en tekenen. Zij reist door de gehele gemeente en laat zich graag adviseren door inwoners. Wapke zal een dag te vinden zijn op de wekelijkse markt in Hardenberg, ze staat een dag bij de kalkovens, ze strijkt neer in Gramsbergen, staat op een camping etc. Op elke ‘Beste Plek’ doet Wapke een grondboring en verzamelt een dag(deel) informatie voor een onvolledig maar origineel kunstboek over deze streek.
Het boek gaat over wonen, wortelen, neerstrijken en nestelen. Het toont de omgeving maar vooral waarom mensen juist daar zijn, wonen, leven of werken en welke geschiedenis er op die plek ligt.

Omdat boeren een belangrijk onderdeel vormen van het aanzicht van deze gemeente is er voor hen extra aandacht. De Duitse kunstenares Antje Schiffers is gevraagd om met 3 à 4 boeren in deze regio een ruilhandel te bewerkstelligen. Zij maakt voor hen een olieverf schilderij van hun boerderij. De boeren krijgen van haar een videocamera en maken ondertussen video-opnames van hun boerenwerk. De schilderijen met de boerderijen en enkele citaten uit de film komen in het boek ´De Beste Plek´. In december 2007 is tijdens de tentoonstelling en boekpresentatie van “De Beste Plek” de uitkomst van de reis met de tekstkar en de ruilhandel met de boeren in de KNST SPR aan het Wilhelminaplein 3a in Hardenberg te zien.

‘Stuur Wapke naar `De Beste Plek` en motiveer haar waarom ze vooral daar moet zijn.’
Wilt u een bijdrage leveren aan dit boek en heeft u een goed idee voor een locatie die Wapke niet mag missen, schroom niet en laat van u horen. Mail naar debesteplek@wapke.nl of bel naar 06- 22785203.

Achtergrond informatie
Wapke Feenstra (Hennaarderadeel 1959) woont en werkt sinds 1992 als kunstenaar in Rotterdam. Meer informatie op www.wapke.nl en www.myvillages.org
Met Antje Schiffers (D) en Kathrin Böhm (GB/D) richtte zij in 2002 myvillages.org op, een kunstenaarsinitiatief dat zich richt op kunst en haar relaties op het (Europese) platteland. Alle drie zijn ze geboren en getogen in kleine dorpen.