Tentententoonstelling  (ENG / NL )
Drawn and Where do you come from?
1997, different camping sites, NL & DE

26 Artists participated in a tent exhibition during two and a half months in 1997, initiated by Stichting Sporades. Tents and other art objects were shown in various places in the Netherlands and in one place in Germany (Kassel). Concepts like place, transfer, space and travel were pivotal in these exhibitions. The artist was considered a nomad looking for new land (and even looking for his cattle).

Wapke responded in three ways. Unlike most artists, she did not design a tent on realistic scale in the first place, but thin slice of a sharpend pencil curled in the shape of a wigwam. This design was published in Bever zwerfsport catalogus, maart 1997. As a temporary, vulnerable an open cacoon it stands under the caption: Drawn / Getekend.

At the exhibitions Wapke’s work consists of flags. The flags were grey with a cross in fluorescent orange. The fluorescent orange is the same colour that road workers wear – a common sight in urban space. But travel or transfer was implicated in the question on the flag: Where do you come from? The flags were sold in the camping shop for fl. 7.50 (3.40 euro).

Thirdly Wapke’s photo was part of a stack of postcards. The picture showed a goat chained in a meadow, looking to his left. Beneath the picture the words from the flags were repeated: Where do you come from?, with little dots directing to the backside of the postcard ending in: Where are you going now? With this postcard you travel through the countyside in word and image. Wapke choose to accentuate with her contribution the aspect of travel in this group exhibition, that existed mainly of tents.

NL
26 Kunstenaars namen gedurende tweeënhalve maand in 1997 deel aan een tentententoonstelling, op initiatief van Stichting Sporades. Tenten en andere kunstwerken werden op elf verschillende plaatsen in Nederland en op een plaats in Duistland (Kassel) getoond. Begrippen zoals plaats, verplaatsing, ruimte en reizen staan centraal in de tentententoonstellingen. De kunstenaar word als een nomade beschouwd op zoek naar nieuwe weidegronden (en soms ook nog op zoek naar zijn vee).

Wapke reageert op drie wijzen. Anders dan de meeste kunstenaars, ontwierp ze in eerste instantie geen tent op ware grootte, maar maakt potloodslijpsel gekruld in de vorm van een wigwam. Dit ontwerp verscheen in de Bever zwerfsport catalogus, maart 1997. Als een tijdelijke, kwestbare en open cocon staat het onder het kopje: Getekend.

Op de tentententoonstellingen bestaat Wapke’s werk vervolgens uit vlaggen. De vlaggen zijn grijs met een fluorescerend oranje kruis erop. Het fluorescerend oranje verwijst naar de kleuren van wegwerkers – een zo bekend gezicht in de stedelijke ruimte. Maar een reis of verplaatsing werd geïmpliceerd door de vraag op de vlag: Where do you come from? De vlaggetjes werden verkocht in de kampeerwinkel voor fl 7,50 (3.40 euro).

Tenslotte maakt Wapke’s foto deel uit van een pakje ansichtkaarten. Op de foto verscheen een geit vastgemaakt aan een ketting in een groen weiland, kijkend naar links. Onderaan de foto staan dezelfde woorden als op de vlaggen: Where do you come from?, met stippeltjes naar de achterzijde van de ansichtkaart en met de volgende woorden: Where are you going now? Zodoende wordt met de ansichtkaarten een reis door de landelijke ruimte in woord en beeld uitgedrukt. Wapke heeft met haar bijdrage de reis zelf beklemtoont binnen een groepstentoonstelling die hoofdzakelijk uit tenten bestond.