Inner and out spaces  (ENG / NL)
A photography exhibition in the red light district
1994, Spijkerkwartier, Arnhem, NL

Five young artists were asked to make a work of art in Gallery De Theesalon in Arnhem. The gallery is located in the middle of a red light district and on the top floor of a former church. The ground floor is still used as a brothel.

To begin with Wapke Feenstra makes a comment on this location attaching a red waiting line – that you can find on this moment (1994) in every post office in the Netherlands – at the entrance with the following text: Many cliënts need privacy. Wait behind this line.

This claim on privacy is connected with the fact that one of the rooms is the workplace of a prostitute. In this window Wapke puts an easel. On the easel was an image of a very well known study on perspective by Dürer: an artist draws (while looking through a lattice connected on a frame) a half naked woman. She draws the attention of the viewer to the parallel relation between a technical glance and a sexualized gaze.

But the viewer also watches and is being watched. Wapke focuses his eyes by attaching mirrors 8 by 40 cm. on crotch level to the prostitutes windows. With this the need for privacy of the whore, her cliënt, the artist, his model and the viewer is scattered.

The catalogue does not inform the visitor to Gallery De Theesalon about the content of Wapke’s work. Her five different texts seem to be confusing, but they contain a red ribbon of victimisation. Wapke’s work reflects on perpetrator and victim alike in a process of a reciprocal stare, with no place for privacy. It gives a authentic view on the papparazzi of modern society.

The other participants on Binnenkamers-Buitenkaders were Lieve Prins, Tom Meerman, Triton, Inez Lenders, Paul Goffertjé, Pieter van Leeuwen, Johan Vigeveno, Erik Wesseloo, Margriet Smulders, Olivier Nijs and Ellen Broeksteeg.

NL
Binnenkamers-Buitenkaders
Vijf jonge kunstenaars zijn gevraagd om elk een werk te maken in Gallery De Theesalon in Arnhem. De galerie bevindt zich middenin de hoerenbuurt op de bovenverdieping van een voormalig kerkgebouw. De benedenruimte wordt nog steeds als bordeel gebruikt.

Wapke Feenstra becommentarieert in eerste instantie deze locatie door een rode wachtstreep – die op dat moment (1994) in elk Nederlands postkantoor te vinden is - op de drempel aan te brengen met de tekst: Veel klanten hebben behoefte aan privacy. Wacht daarom achter deze lijn.

De aanspraak op privacy sluit nauw aan op de ruimtes waarin de raamprostituées zitten. Binnen deze ruimte plaatst Wapke een schildersezel. Op de ezel staat een afbeelding van een heel bekende studie over perspektief van Dürer: een kunstenaar tekent (al kijkend door een frame waarop een raster aangebracht is) een halfnaakte vrouw. Ze maakt de toeschouwer bewust van de parallelle relatie tussen een technische kijk en een geseksualiseerde kijk.

Maar ook de toeschouwer kijkt en word bekeken. Wapke richt zijn blik door spiegelstroken van 8 bij 40 cm. op kruishoogte op de ramen van het peeskamertje aan te brengen. Hierdoor wordt de behoefte aan privacy van de hoer, haar klant, de kunstenaar, zijn model en de toeschouwer doorbroken.

In de catalogus wordt de bezoeker aan Gallery De Theesalon niet op de hoogte gebracht van wat Wapke’s werk behelst. Haar vijf uiteenlopende teksten zijn ogenschijnlijk verwarrend, maar bevatten een rode draad van slachtofferschap. Hiermee verwijst zij naar alle betrokken daders en slachtoffers in een proces van wederkerend kijken, waarin geen ruimte voor privacy bestaat. Het werpt een autentieke blik op de papparazzi van de moderne samenleving.

De ander deelnemers aan Binnenkamers-Buitenkaders waren Lieve Prins, Tom Meerman, Triton, Inez Lenders, Paul Goffertjé, Pieter van Leeuwen, Johan Vigeveno, Erik Wesseloo, Margriet Smulders, Olivier Nijs en Ellen Broeksteeg.
 
The well known study on perspective by Dürer.