Connections
Wood and other holds
projects & works
Retouched Wood

texts
`swinging`
`The Work`

related link
hedah

 
Wood and other holds  (ENG / NL )
wooden panels, current bread and text
1996, Hedah, Maastricht, NL

In 1996 Hedah, Association Centre for Contemporary Art in Maastricht, decided to fill the gap between commercial galleries and the Bonnefanten Museum. Hedah wanted to explore other spaces in Maastricht.
Wapke Feenstra presented an exposition in four parts as an answer. Her research of meanings seems to result in a intensivied physical experience of familiar space. In this case the ground floor of a home of one of the innitiators of Hedah.
On the largest walls in Hedah two paintings of currant bread are exposed. The first painting is predominantly green and shows a sliced current bread. The second painting causes a sultry atmosphere by changing colour from red to purple to orange when you walk alongside it. In this work a detail is shown of one slice.

Wapke applied the following text in the stairwell: I am swinging. I like swinging in the attic. The swing is hanging from the roof beam. I fill the whole attic and swing from left to right. My feet just miss the sloping roof. Then the room begins to swell, I am swinging dazed in larger and larger arches, keeping a tense distance from the sloping wall. The space becomes more blurred, gravity has shotdown, I have finished.
On the opposite wall and above the chimneypeace a collection of multicoloured wooden panels, 24 by 29 cm in size, are shown. The graining of the wood are retouched. Above the chimney are the words Santa Claus. This was the first presentation of the collection Retouched Wood. The tension between the abstractions of the panels and the figures of the grain creates an aesthetic disturbance. The exposure of colour asks for competing concentration. In time and space isolated repetitionof wooden panels generate a renewed visibility.

Wapke invited for this exhibition the Danish artists Hanne Nielsen and Brigit Johnsen with Grinding Onions (1995 Video on monitor, 6:27 min.) In the hall at the kitchen she played this video of two artists weeping while endlessly rasp some unions.

NL
Hout en ander houvast
Hedah, Stichting Centrum voor Hedendaagse Kunst in Maastricht, besloot in 1996 om een leemte te vullen tussen commerciŽle galeries en het Bonnefantenmuseum in de stad. Hedah wil andere ruimtes in Maastricht gaan gebruiken.
Wapke Feenstra toont een vierdelige expositie als antwoord daarop. Haar onderzoek naar de betekenis van dingen resulteert in een geÔntensiveerde fysieke ervaring van de vertrouwde ruimte. In dit geval de begane grond van het woonhuis van ťťn van de initiatiefnemers van Hedah.
Op de grootste muurvlakken in Hedah hangen twee schilderijen waarop krentenbrood staat afgebeeld. Het ene schilderij is overwegend groen en laat de afbeelding van een snede zien. Het andere schilderij veroorzaakt een broeierige atmosfeer doordat de kleur van rood naar paars naar oranje verandert als je er langs beweegt. Op dit werk wordt een detail weergegeven van een doorgesneden krentenbrood.

In het trappenhuis heeft Wapke de volgende tekst aangebracht: Ik schommel. Ik schommel graag op zolder. De schommel hangt dan aan de hoogste balk. ik neem de hele zolder in beslag en schommel van links naar rechts. Mijn voeten raken net niet het schuine dak. Dan begint de ruimte op te zwellen, ik schommel wattig in steeds grotere bogen en blijft op spanningsvol afstand van de schuine kant. De ruimte wordt steeds onscherper, de zwaartekracht is opgeheven. Ik ben klaar.

Op de tegenoverliggende muur boven een schouw hangen veelkleurige houten paneeltjes van 24 bij 29 cm. De nerven zijn geretoucheerd. Boven de schoorsteen staat Sinterklaas. Dit was de eerste presentatie van de collectie Retouched Wood. De spanning tussen de abstracties van de paneeltjes en de figuraties van de nerven veroorzaakt een esthetische onrust. De veelkleurigheid vraagt om een competitieve concentratie. In tijd en plaats geÔsoleerde herhaling van houten paneeltjes genereert een hernieuwde zichtbaarheid.

Wapke nodigde als gast voor deze tentoonstelling de Deense kunstenaars Hanne Nielsen en Birgit Johnsen uit met Grinding Onions (1995 Video on monitor, 6:27 min.) Zij toonden in de hal bij de keuken deze video waarop de twee tranende kunstenaars eindeloos uien raspen.