Bone, button, ribbon ...   (ENG / NL )
Soloshow and publication
1995, Villa Alckmaer, Rotterdam, NL

When the Centre for Visual Arts (CBK) took over Villa Alckmaer on the Westersingel in Rotterdam they wanted young Rotterdam artists to expose their work. The villa amounted to two functions: that of art gallery, and that of a home on the second floor. This lay out created a tension between public and private space.

The tension showed in the exhibition by Wapke Feenstra. Paintings such as Frame, Ribbon, Orange and Cherries represent an amountless repetition. In contrast, paintings like Bone, Button and Rose reflect objects in isolation. With a clear, focussed eye we zoom into a single object in real life, and see it as symbols of all sorts of things.

The paintings also present a conflict between the natural and the unnatural; between curves and sharp lines; between growth and construction. Paintings of oranges, cherries, a rose and a button concentrate on natural curves, sometimes framed with two sharp lines of red strips, like in Button. Paintings of several streched out spirals, a sling of photo’s, a bone (framed between two strips of wood) concentrate on geometric lines. Paintings like Frame and Cherries emphasize this conflict by letting the curves of the oranges and cherries transpire through the straight line of an orange ribbon or frame.

In the catalogue of this exhibition you will find photo’s of a formal French garden with curves and straight lines in it’s lay out, a series of garden photo’s, a photo of passengers in a bus, a sculpture group in a garden and a goat intensify Wapke’s visual game.

In addition to some paintings in the catalogue you can read connecting texts. Next to a photo chain a story is repeated in Dutch and in English of someone being arrested in count of incorrect bookings. The text provokes a contrast between the shelter of a white cell opposed to a walk in a beautiful garden. This confict seems to be pivotal in Wapke’s contribution.

Four other texts add up to the mysterious meanings and the visual impact of spesific paintings. In Villa Alckmaer this charming elusiveness is emphasized by a text above the radiator in an empty room: a paving of newspapers arround a bed with a sleeping
occupant on it. (For the complete texts included in the catalogue, see Texts)

The border between an inner and outer space was literary explored by a work during the exhibition that closed the windows of a former living area. A curtain of peanuts on the outside invites small birds of the city to come and open the view by pitch their meal.

This exhibition offers the opportunity to look, think, expierence, speak, listen, discuss etc. Transforming a home to a Centre for Visual Arts, this text bears to mind: Let us keep on consulting.


NL
Toen het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) in Rotterdam Villa Alckmaer op de Westersingel overnam, wilde het met jonge Rotterdamse kunstenaars tentoonstellingen gaan maken. De villa bleef op de bovenste etage beperkt functioneren als woonhuis. Zodoende ontstond een spanning tussen de publieke en de private ruimte.

Deze spanning werd zichtbaar in de tentoonstelling die Wapke Feenstra maakte. Bij schilderijen (gomdrukken van foto’s) met de titel: Frame, Lint, Oranje en Kersen gaat het om oneindige herhalingen. Daartegenover gaat het bij schilderijen als Botje, Knoop en Rose juist om voorwerpen die geïsoleerd zijn afgebeeld. Met een geconcentreerde blik wordt op een enkel voorwerp uit de werkelijkheid ingezoomd, dat als symbool voor andere dingen kan staan.

De schilderijen vertonen ook een confrontatie tussen het natuurlijke en het onnatuurlijke; tussen rondingen en strakke lijnen; tussen groei en constructie. Schilderijen met sinaasappels, kersen, een roos en een knoop concentreren zich op natuurlijke rondingen, soms afgebakend met strakke rode stroken, bv. bij de knoop. Schilderijen van meerdere uitgerekte spiralen, een foto-slinger, een botje (afgebeeld tussen twee stroken hout) concentreren op geometrische lijnen. Schilderijen als Frame en Kersen verhogen deze tegenstellingen door de rondingen van sinaasappels of kersen transparant door de rechte lijn van een oranje lint of een oranje frame te laten schijnen.

In de catalogus die bij deze tentoonstelling uitkwam staan foto’s van een formele Franse tuin met rondingen en strakke lijnen in zijn ontwerp, foto-slingers van tuintonelen, een foto van passagiers in een bus, een beeldengroep in een tuin en een geit, benadrukken Wapke’s visuele spel.

In de catalogus staan bij sommige schilderijen aansluitende teksten. Bij de fotoslinger wordt hetzelfde verhaal van iemand die door een berekeningsfout gearresteerd wordt, bij herhaling in het Nederlands en in het Engels afgebeeld. In de tekst wordt een tegenstelling opgeroepen tussen de beslotenheid van een witte cel en een wandeling in een prachtige tuin. Dit weerspiegelt iets van de
spanning in Wapke’s tentoonstelling.

Vier andere teksten verhogen de raadselachtige betekenis en de visuele impact van specifieke schilderijen. In Villa Alckmaer wordt de bekoorlijke ongrijpbaarheid benadrukt door een tekst boven een verwarmingselement in een leeg vertrek, waarbij een bed met slaapster voorondersteld wordt. (Voor de complete teksten in de catalogus zie texts.)

De grens van de binnenwereld en de buitenwereld wordt letterkijk afgetast door een werk dat tijdens de tentoonstelling de ramen naar de straat in een lege huiskamer (nu tentoonstellingsruimte) afsluit. Een weefsel van pinda’s hangt aan de buitenkant, stadse vogels kunnen het zicht open pikken.

Met deze tentoonstelling werd veel ruimte overgelaten aan kijken, denken, beleven, praten, luisteren, discussieren etc. Als het gaat om de spanning tussen een woonhuis tot een Centrum voor Beeldende Kunst, weerklinkt deze tekst uit de catalogus in gedachten: Wij blijven overleggen.