Connections
Stedelijk Museum, Amsterdam (West Geuzenveld)
projects & works
Culture Soil Drillings

related links
Stedelijk goes West
The Cook, the Farmer ...

 
Stedelijk Museum, Amsterdam (West Geuzenveld)   (ENG / NL)
Blackboard installation with information on land and gardening in Geuzenveld. Part of the project: The Cook, the Farmer, his Wife and their Neighbours
2009, Land use - Stedelijk Goes West

In the summer of 2009 the Stedelijk Museum organised an art project in Amsterdam-West (Geuzenveld neighbourhood) involving a combination of architecture and the visual arts. Under the direction of Slovenian artist Marjetica Potrc and Wilde Westen, a group of young designers, architects and cultural producers, the project explored the potential of the plots and gardens in the neighbourhood for the production of food. The basic idea was to encourage the neighbourhood residents – mostly from Moroccan or Surinamese backgrounds – to grow vegetables in a community garden and to prepare and eat them together. A kitchen was duly built at 61 Lodewijk van Deysselstraat, Amsterdam, and vegetables were grown on a stretch of garden between two blocks of flats.

Prior to the April opening of the kitchen and garden Wapke Feenstra was asked to set up an interactive project. She suggested compiling an inventory of how the Geuzenveld residents used the land. Meantime, she took a soil sample from the proposed site of the garden and had it analysed. She then contacted local growers to get some practical information on gardening in Geuzenveld. All of this information was incorporated in a blackboard installation. Jam jars containing the soil sample from the new garden were suspended under the blackboard and the results of the soil analyses were written on the wall. Photos of gardening Geuzenvelders and tips on how to work the soil after winter were displayed in two digital photo frames. During the opening, new tips and ideas were written on the board and were added to the slide shows along with photos of the new garden.
The main purpose of the Land Use project was to share information on how land is used. Most people know nothing about the land they live on. The underlying idea, inspired by Feenstra’s farming background, is that land is a key element in our bond with the environment. And, of course, knowledge-sharing plays an integral role in the social aspects.


NL
Grondgebruik
Schoolbordinstallatie met informatie over grond en tuinieren in Geuzenveld als onderdeel van het project: De kok, de kweker, zijn vrouw en hun buurman

In de zomer van 2009 organiseerde het Stedelijk Museum in Amsterdam-west (in de wijk Geuzenveld) een kunstproject op het snijvlak van beeldende kunst en architectuur. Onder regie van de Sloveense kunstenaar Marjetica Potrc en Wilde Westen, een groep jonge ontwerpers, architecten en cultural producers, werd onderzocht wat het potentieel van het groengebruik in de buurt is ten aanzien van voedselproduktie. Het basisidee was om in deze tuinstad in een collectieve tuin groenten te kweken, die te bereiden en samen op te eten. De collectiviteit van de meestal uit Marokko en Suriname afkomstige buurtbewoners stond daarbij voorop. In de Lodewijk van Deysselstraat 61, Amsterdam werd een keuken gebouwd en in de tuin tussen twee flats werd groente verbouwd.

Wapke Feenstra werd gevraagd voorafgaand en voor de aprilopening van keuken en tuin een interactief werk te maken. Ze stelde voor om het grondgebruik van bewoners van Geuzenveld te inventariseren. Daarnaast heeft Feenstra, door het doen van een grondmonster in de te bewerken tuin, uitsluitsel gekregen over de aard van de nieuwe tuin. In contact met lokale tuiniers heeft ze voorafgaand aan de opening praktische gegevens over het tuinieren in Geuzenveld verkregen. Alle verzamelde gegevens zijn in een schoolbord installatie verwerkt. Onder aan het schoolbord hangt in enkele jampotjes het grondmonster van de nieuwe tuin. De grond analyses staan op de muur geschreven. In twee digitale fotoframes zijn foto’s van tuinierende Geuzenvelders te zien en zijn opmerkingen te lezen over hoe grond te bewerken na een winter. Tijdens de opening werden nieuwe tips en wensen op het schoolbord geschreven. De nieuwe tuin en nieuwe tips werden aan de diashows in de digitale fotoframes toegevoegd.
Met haar project Grondgebruik trachtte Feenstra informatie te geven over bodemgebruik. De kennis over de grond waarop je woont is vaak een leemte. Vanuit haar boerenachtergrond is de achterliggende gedachte dat dit een belangrijk aspect van binding met je omgeving is. Het sociale aspect van delen van kennis staat daar natuurlijk niet los van.