Connections
Kunstverein Springhornhof, Neuenkirchen (Germany)
projects & works
Janus, die Wolfskerze
International Village Shop

related links
myvillages.org
Springhornhof
International Village Shop

 
Kunstverein Springhornhof, Neuenkirchen (Germany)  (ENG / NL)
Solo and workshops thinking up a twinning myvillages gift for Neuenkirchen
2009, & 2010, Schnucken, Elefanten* und andere Gastgeschenke

One of the projects run by myvillages.org as part of the International Village Shop involves the creation of objects that can be sold or presented as a gift. The source of inspiration for these objects is the particular features of the locality where they are made – anything from local farm produce to production and consumption traditions or memories of bygone customs. The essence of the exercise is to actively involve local users and residents in the creation of the object.
At the request of Kunstverein Springhornhof in Neuenkirchen, myvillages.org is currently setting up an exchange project which involves a gift. The project was prompted by the sealing of the twinning of the German moorland village of Neuenkirchen with the Polish village of Lubrza in 2008. These two villages know nothing of each other. So far, the only activities have been reciprocal visits by official delegates. So, to get acquainted and establish ties of friendship it was decided that the villages would exchange information and objects.
In November 2009, myvillages, which is playing a key role in this process, mounted an exhibition in the Kunstverein. During this exhibition Village Produce Films were screened to show how some of the objects on display from Hoefen, Lawson Park, Boxberg and Wjelsryp were produced and used. The films gave an impression of the materials, natural resources, industries, stories, crafts and traditions specific to the locality. Around the same time, workshops were held to develop a ‘twinning’ gift together with the residents of Neuenkirchen and the surrounding villages. Special tables, interactive digital photo frames and a large blackboard were set up to invite locals to suggest objects that might serve as inspiration for the gift. The suggestions were collected by myvillages and, eventually, one will be converted into a gift by the winter of 2010. The International Village Shop of myvillages will try to ‘market’ the gift in both municipalities so that the residents of Neuenkirchen and Lubrza can find out about each other’s culture and traditions and get a clearer idea of the identity of the people behind them.


NL
Schnucken, Elefanten und andere Gastgeschenke
Het bedenken van een internationaal myvillages geschenk voor Neuenkirchen
Een van de projecten van myvillages.org in het kader van de International Village Shop, is de ontwikkeling van objecten en producten die kunnen worden verkocht of dienen als geschenk. Het uitgangspunt is de context van de specifieke locatie waar ze gemaakt worden: bijvoorbeeld lokale boerenprodukten, bepaalde tradities met betrekking tot voedselproductie of -consumptie of de herinnering aan verdwenen gewoonten. De essentie is dat de gebruikers of bewoners van de plek betrokken worden bij de ontwikkeling van het product.
Op verzoek van Kunstverein Springhornhof in Neuenkirchen ontwikkelt myvillages.org nu een uitwisselingsproject waarvan een geschenk onderdeel is. Directe aanleiding is het in 2008 bezegelde zusterverband van het heidedorp Neuenkirchen met het dorp Lubrza in Polen. Beide dorpen weten echter niets van elkaar, alleen de officiële vertegenwoordigers hebben de gemeenten over en weer bezocht. Om elkaar beter te leren kennen is er gekozen voor het principe van uitwisseling van informatie en objecten tussen de dorpen en het aanknopen van persoonlijke betrekkingen.
myvillages speelt daarin een belangrijke rol en maakte in november 2009 een tentoonstelling in de Kunstverein. Daar waren ook de Village Produce Films te zien, waarop de productie en het gebruik van enkele getoonde voorbeeld objecten uit Hoefen, Lawson Park, Boxberg en Wjelsryp was te zien. De filmpjes geven een indruk van specifieke lokale materialen, grondstoffen, industrieën, verhalen, ambachten en tradities. Samen met de inwoners van Neuenkirchen en omliggende dorpen wordt tijdens de tentoonstelling een gastgeschenk ontwikkeld binnen enkele workshops. Op speciaal gemaakte tafels en via interactieve digitale fotolijstjes en een groot schoolbord konden dorpsbewoners van Neuenkirchen objecten inbrengen als inspiratie voor het geschenk. Alle voorstellen verzamelt myvillages in deze tentoonstelling, terwijl uiteindelijk één object wordt uitgevoerd voor de winter 2010. De International Village Shop van myvillages zal het gastgeschenk in beide gemeenten `op de markt` proberen te brengen. Op die manier kunnen de bewoners van Neuenkirchen en Lubrza kennis nemen van elkaars gewoonten en tradities. En voor de dorpelingen zelf wordt de eigen identiteit scherper gedefinieerd.