Connections
Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco USA
projects & works
Draw a Farm

text
`Imagining Rural America at home`

related links
Yerba Buena Centre for the Arts
The Meadow Network

 
Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco USA  (ENG / NL)
Drawing and talking about farming during The Gatherers: Greening our Urban Spheres
2008, The Gatherers, Yerba Buena and The Meadow Network #3, San Francisco USA

Situated in San Francisco (US), The Meadow Network project is a partnership between artists Susanne Cockrell and Ted Purves. It emerged from a series of interviews which Cockrell and Purves held with city-dwellers from different ethnic and cultural backgrounds. They asked them about their origins, how they remembered them, and how they pictured farming today. The artists then visited city farms, free markets, garden stores and city parks to explore the relationship between the users, visitors and owners of these places and rural life. The ultimate aim was to visualise the connection between city-dwellers and the countryside and to secure sustainable food production for the city. The Meadow Network shares its ideas and findings with a wider audience by publishing a newspaper on a regular basis.
In December 2008 The Meadow Network organised for the third time a presentation and get-together in the Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco, this time as part of the exhibition The Gatherers: Greening our Urban Sphere.
Wapke Feenstra (NL) and Antje Schiffers (D) from the collective, myvillages.org, were eager to find out about the farming knowledge and background of the visitors to Yerba Buena Center for the Arts. To kick-start the flow of ideas Schiffers and Feenstra invited them to make a drawing of how they imagined the countryside and the farm. Some of these drawings featured in the third issue of the newspaper, entitled The Meadow Network #3.
Other artists (collectives) that participated in The Gatherers included Fallen Fruit, Amy Franceschini with Wilson Diaz, Public Matters and Rebar. The curators were Berin Golonu and Veronica Wiman.


NL
The Meadow Network is een samenwerkingsverband tussen de kunstenaars Susanne Cockrell en Ted Purves en is gevestigd in San Francisco (VS). Het project is ontstaan vanuit een reeks interviews door Cockrell en Purves met stadsbewoners met een verschillende achtergrond van nationaliteiten en culturen. Ze werden gevraagd naar hun herkomst, hun herinneringen aan, en naar wat zich voorstellen bij het huidige boerenbedrijf. Daarnaast hebben de kunstenaars in 2008 stadsboerderijen, vrijmarkten, tuinierswinkels en stadparken bezocht, met het doel erachter te komen wat de relatie is van de bezoekers, gebruikers en eigenaren van deze plekken met het plattelandsleven. Op die manier proberen Cockrell en Purves in kaart te brengen wat de connectie is van de stadsbewoners met het platteland en om een duurzame voedselproductie te waarborgen voor de stad. Om hun ideeŽn en bevindingen een bredere verspreiding te geven publiceert The Meadow Network met enige regelmaat een krant.
In december 2008 organiseerde The Meadow Network in het Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco voor de derde keer een presentatie met bijeenkomst, nu als onderdeel van de tentoonstelling The Gatherers: Greening our Urban Sphere.
Wapke Feenstra (NL) en Antje Schiffers (D) van het collectief myvillages.org wilden in de bijeenkomst de boerenkennis en achtergrond van de bezoekers van Yerba Buena Center for the Arts leren kennen. Om de gedachtevorming sterker op gang te brengen werden deelnemers door Schiffers en Feenstra uitgenodigd een tekening te maken van wat zij zich voorstellen bij het platteland en de boerderij. Enkele van deze tekeningen zijn afgebeeld in de later gepubliceerde krant van The Meadow Network #3.
Overige deelnemende kunstenaars(collectieven) aan The Gatherers waren onder meer Fallen Fruit, Amy Franceschini met Wilson Diaz, Public Matters en Rebar. Curatoren waren Berin Golonu en Veronica Wiman.

LINK
http://www.ybca.org/tickets/production/view.aspx?id=7784