Connections
`The corridor is much longer`
texts
Regina Sasse
`The neighbour has a wonderful way of talking`

 
`The corridor is much longer`, Wapke Feenstra (ENG / NL )
1994

The corridor is much longer with big glass walls.
This is the route connecting two closed wings.
The corridor runs through the garden.
The patients walk through the corridor.
This is their route. They don’t know any better.
They’ve been under going treatment for years.
The director has arranged for bird stickers
to be stuck on the windows. It helped.
The patients don’t bump into the windows anymore
trying to get into the garden.
And the birds fly over the top.

NL
De gang is veel langer en heeft grote glazen wanden.
Het is de verbindingsroute tussen twee gesloten afdelingen.
De gang loopt door de tuin.
De patiënten lopen door de gang. Dat is hun route.
Ze weten niet beter.
Ze zijn al jaren in behandeling.
De direkteur heeft er voor gezorgd
dat de ramen zijn beplakt met vogelstickers.
Dat heeft geholpen.
De patiënten botsen niet meer tegn de ramen,
omdat ze de tuin in willen stappen.
En de vogels vliegen over.