Connections
Uit de Verf
shows & archive
NewCanvas©2004

texts
Ivo Kok
Ina Boiten

related links
SCHUNK* Heerlen
Antenne TV

 
Uit de Verf  (ENG / NL)
interweaved one-liners above a hidden collection of paintings
2003, Stadsgalerij & SCHUNK, Heerlen, NL

For the opening exhibition of the new building for museum Stadsgalerij Heerlen, Wapke made a ‘text-carpet’. Underneath the floor on which it was spread out the new depot is located. The text consisted of the inventory numbers of the artworks that are stored directly underneath, the names of the artists in question, and quotes about the artworks, from interviews with people who visited the collection out of interest or because of acquisition, maintenance, etc. Each person got a different colour and font type. All names and inventory numbers were silvery grey.

NL
Voor de openingstentoonstelling in de nieuwe behuizing van de Stadsgalerij in Heerlen maakte Wapke op de vloer van de tentoonstellingsruimte een tekstkleed. De vloer bevindt zich direct boven het nieuwe depot. De tekst bestond uit de indexnummers van de kunstwerken die direct daaronder in het depot zijn opgeslagen, de namen van de kunstenaars in kwestie, en citaten over de werken van mensen die vanwege een aankoop, onderhoud of bezoek aan de collectie werden geïnterviewd. Elke persoon kreeg een eigen kleur en lettertype. Alle namen en indexnummers waren zilvergrijs van kleur.