Connections
Museum of Image and Sound (MIS) and Centro Cultural, Sao Paulo
projects & works
Culture Soil Drillings
Draw a Farm
Former Farmland

related links
Paralelo
MIS Sao Paulo
PDF Paralelo Book

 
Museum of Image and Sound (MIS) and Centro Cultural, Sao Paulo   (ENG / NL)
March 2009
2009, Paralelo

Publication by MIS in 2010 = Paralello Book. In March Wapke visited Sao Paulo to be part of Paralelo, a project taking place in the Museum of Image and Sound from 29th March to 2nd April 2009. Paralelo brings together artists, researchers, scientists and designers from three countries for a unique series of discussions about the cooperation between science and technology in addressing environmental challenges. The Paralelo Workshops in the Centro Cultural de Sao Paulo explored how the different practises in Brazil, UK and Holland worked and can be linked in the future.

Wapke Feenstra explained her surname and family name in relation to the Frisian landscape, showed a Village Produce Film about horsemilk and took Former Farmland to Paralelo. Former Farmland is a project that tells the story of the cultural heritage of soil that used to be farmland. This project was shown before at Ars Electronica Festival 2008, Linz, ÷sterreich and EXPOí08 Saragossa Spain. Now a trailer of the tour in Linz and the flyers that explained the tours were spread out. In the closed workshops Wapke set up a table to make farm-drawing possible. Fresh and intercultural visions on farms were added to the myvillages farm-drawing-collection.
Paralelo was organised by the British Council, MIS Sao Paulo and Virtual Platform Amsterdam.

NL
Paralelo 09

In maart was Wapke een van de deelnemers aan Paralelo, een project in het Museum of Image and Sound, vanaf 29 maart tot en met 2 april 2009. Tijdens Paralelo komen kunstenaars, onderzoekers, wetenschappers en ontwerpers uit drie landen bij elkaar. Er worden discussies gevoerd over de samenwerking die plaats vindt tussen wetenschap en technologie bij het behandelen van milieu vraagstukken. De besloten Paralelo Workshops in het Centro Cultural de Sao Paulo verkennen met name de werkwijze en ideeŽn van de Braziliaanse, Engelse en Nederlandse deelnemers. De workshops leggen daarmee een basis voor toekomstige werkrelaties en uitwisseling van kennis.

Wapke Feenstra introduceerde haar naam, legde de betekenis ervan uit in relatie tot het landschap en toonde een Village Produce Film over paarden melken. Ze vertelde tevens over Former Farmland, dit project gaat in op het culturele erfgoed van de grond die voorheen gebruikt werd als landbouwgrond. Former Farmland is eerder getoond tijdens Ars Electronica Festival 2008 in Linz, Oostenrijk en tijdens EXPO 08 in Saragossa Spanje. De trailer van Former Farmland Linz werd gescreend en flyers over de wandelingen in Spanje en Linz werden aan het publiek uitgedeeld. In de besloten Paralelo Workshops zette Wapke een tafel met tekenmateriaal klaar en vroeg de deelnemers om een tekening van een boerderij. Nieuwe tekeningen en krabbels zijn toegevoegd aan de verzameling boerderij-tekeningen van myvillages.
Paralelo was georganiseerd door het British Council, MIS Sao Paulo en Virtual Platform Amsterdam.


 
MIS Sao Paulo


workshop Paralelo